4.4 Probleemanalyse Zorg Online en Praktijk

Breedte analyse

De knelpunten die uit één of meerdere meetinstrumenten en/of door jouw observatie (zie verdieping hierover in module “Benaderen en begeleiden” en module “Basiscommunicatie en coaching”) naar voren zijn gekomen, ga je met behulp van de Probleemanalyse in de breedte analyseren.

Je houdt je nog niet bezig met de oplossingen. Vaak zijn jij en ook je collega’s geneigd om al in oplossingen te denken en dit is in deze fase nog “niet toegestaan”. Doe je dit namelijk te snel dan zie je mogelijk wat over het hoofd, waardoor de oplossing ook niet werkt (niet het hele probleem wordt ermee opgelost namelijk). Hier gaat het vaak fout bij bijvoorbeeld het inzetten van nieuwe hulpmiddelen. Het probleem is niet voldoende geanalyseerd, er wordt een hulpmiddel besteld wat het (deels) oplost en vervolgens beland het hulpmiddel in de kast en wordt het nooit meer gebruikt. Herkenbaar? 😉

Deze breedte analyse doe je aan de hand van de 5 punten van de ergonomie. Wil je hier meer over leren dan adviseren we je de modules “Benaderen en Begeleiden” & “ergonomie” te volgen.
Dit zijn ze in het kort samengevat:

  1. Cliënt
  2. Medewerker
  3. Hulpmiddel
  4. Werkruimte
  5. Organisatie en planning

Belangrijk dat niet alleen jij maar ook je collega’s mee gaan denken aan de hand van deze 5 punten. Advies is om dit met name te doen bij de complexere problemen waar het gehele team bij betrokken is.

Herken je de kwaliteitscirkel Basiscommunicatie en coaching?

Jij en je collega’s moeten eerst inzicht krijgen in het probleem. Wat zijn de belangrijkste factoren die maken dat er een probleem is? Wie ervaart en ziet wat?
Als bij alle 5 punten helder is wat/wie tot het probleem heeft bijgedragen dan pas ga je oplossingen/acties bedenken welke kunnen leiden tot het (deels) oplossen van het probleem. Zo kan het dus zijn dat er wel 5 of meer acties nodig zijn!

Als je samen tot inzicht komt wat de oorzaken zijn die het probleem veroorzaken, kun je tot een gezamenlijk plan komen wat je samen kunt gaan uitvoeren en vervolgens evalueren.

Probleemanalyse

Nu volgt de uitleg van de Probleemanalyse.

Download nu het document Probleemanalyse

Ga nu één probleem analyseren. Je kiest één probleem uit de de Vragenlijst fysieke belasting (of Rugradar) of een punt dat door jouw eigen Observatie naar voren is gekomen.

LET OP Neem de de foto’s / video mee op een usbstick of verstuur ze via WeTransfer volgens instructie gebruik wetransfer in training “Algemene informatie“.

Upload de ingevulde probleemanalyse onder aan de pagina.

In de module “Basis communicatie en coaching” komt de probleemanalyse weer terug en gebruik je deze in de opdracht open vragen stellen.

Resultaten in Plan van aanpak

Je bent nu zover dat alle resultaten van jouw analyse in het Plan van aanpak gezet kan worden met bij passend acties. Op naar de volgende module “Casusgericht werken” waar we hier uitgebreid op in gaan!

Test jouw kennis van module 4 hieronder!

Scroll naar top