4.1 Rugradar Online en Praktijk

Rugradar

De Rugradar is het eerste meetinstrument in de module “analyse” welke je gaat gebruiken om de fysieke belasting in kaart te brengen van jouw afdeling.

Dit is een landelijk meetinstrument. Het bestaat deels uit kwantitatief onderzoek en is dus gericht op hoeveelheden/cijfers. Het geeft je cijfermatige resultaten over diverse fysiek belastende handelingen waardoor je vervolgens kan beoordelen of ze voldoen aan de praktijkrichtlijnen ondersteunende diensten.

Deels bestaat het ook uit kwalitatief onderzoek. Dit is gericht op het verkrijgen van informatie over wát er leeft en waaróm. Hiermee kun je dus eigenlijk achterhalen waarom iets gaat zoals het gaat. Het gaat over de achterliggende motivaties, meningen, wensen en behoeften van jouw collega’s betreffende knelpunten die zij ervaren.

Het is belangrijk om hier als ergocoach op aan te sluiten. We raden je hiervoor de module “basiscommunicatie en coaching” aan.

Download eerst de onderstaande documenten indien je dit nog niet gedaan hebt. Ervaar je dat de kennis rondom de praktijkrichtlijnen nog niet voldoende is en vind je het lastig om de houding en beweging van collega’s te analyseren dan kun je de modules “Benaderen en Begeleiden” & “Ergonomie” ook gaan volgen. Deze basis is onmisbaar.

Deze documenten zijn ook te vinden op www.blijfinzetbaar.nl met uitzondering van Tabel knelpunten, dit is door Zwaartepunt ontwikkeld als aanvulling op de Rugradar.

Volg nu eerst de instructie video over de Rugradar.

Tabel knelpunten Rugradar

Het kan zijn dat er te weinig ruimte is voor de handelingen die je wil noteren, gebruik dan de Tabel knelpunten Rugradar. Zie onderstaande instructievideo voor uitleg.

Opdracht: vul de Rugradar in van jouw werkplek en Tabel knelpunten Rugradar. Bekijk de video’s nogmaals als je niet weet hoe je dit moet doen.

En nu?

Je hebt nu meerdere knelpunten genoteerd. Dit is echter niet voldoende wil je tot werkelijke aanpak komen van deze knelpunten. Je gaat met behulp van de Probleemanalyse alles verder uitdiepen in een volgende les. Belangrijk is dat je niet meteen naar acties gaat maar eerst verder gaat analyseren. De Rugradar invullen is dus slechts een eerste stap.

In de volgende lessen maak je ook kennis met de andere 2 meetinstrumenten.
LET OP! Pas de 3 meetinstrumenten steeds toe op 1 en dezelfde werkplek!

Upload onderaan:
1) De ingevulde ingescande of gefotografeerde Rugradar. Alles in 1 document!

Upload in volgende les, alleen indien van toepassing:
2) Ingevulde Tabel knelpunten Rugradar.

Scroll naar top