4.2 Tilthermometer Zorg Online en Praktijk

Tilthermometer

In deze les ga je alles leren over het landelijke meetinstrument Tilthermometer (TTM).

Je voert een kwantitatief onderzoek uit dat gericht is op hoeveelheid. Het meetinstrument geeft je cijfermatige resultaten wat betreft:
– de cliënten; in welke mobiliteitsklassen vallen zij?
– de zorgzwaarte; hoe hoog is deze?
– de hulpmiddelen; zijn de juiste hulpmiddelen aanwezig om er voor te zorgen dat jullie binnen de praktijkrichtlijnen Zorgverleners kunnen werken?

Download de onderstaande documenten. Deze heb je straks nodig voor de opdracht die je gaat maken.

In de Tilthermometer zijn de praktijkrichtlijnen Zorgverleners verwerkt die je al kent. Wil je de kennis over praktijkrichtlijnen nog een keer opfrissen, ga dan naar module “ergonomie”, les praktijkrichtlijnen.

Je hebt de kennis betreffende de Cliëntmobiliteitscodering nodig om de mobiliteit van de cliënten van jouw afdeling te kunnen bepalen, dit noteer je in de Tilthermometer. Uitgebreide informatie over de Cliëntmobiliteitscodering wordt aangeboden in module “Begeleiden, Verplaatsen en Begeleiden“. Je hebt deze kennis nodig om te kunnen bepalen in welke mobiliteit bij de cliënt past.

Vanuit Zwaartepunt werken we bij voorkeur ook met de Tilthermometer VVT. omdat de sector VVT als enige alle 5 mobiliteitsklassen heeft opgenomen en de TTM heeft geüpdatet. De TTM is ook te vinden op www.blijfinzetbaar.nl

en

Volg nu eerst de instructie video over de Tilthermometer VVT.

Opdracht: Je hebt de Rugradar al klaar van jouw werkplek. Je krijgt nu een nog beter beeld van de knelpunten fysieke belasting door ook de Tilthermometer in te vullen van deze werkplek. Bekijk de video nogmaals als dit nodig is.

De Tilthermometer kan ook ingevuld worden via de www.tilthermometer.nl.
Let op! Deze manier levert wel minder informatie op en je kan de ingevulde gegevens niet terug kijken. Je weet echter wel of er voldoende en de juiste hulpmiddelen worden gebruikt per mobiliteitsklasse.
In deze training maak je echter gebruik van het document wat je net hebt gedownload.

Upload de ingevulde Tilthermometer onderaan.

Volgende stap

Ook nu ga je net als na het invullen van de Rugradar, de knelpunten die naar voren komen middels het invullen van de Tilthermometer in het plan van aanpak (zie les in module “Casus gericht werken”) zetten. De knelpunten zijn zichtbaar geworden door de scores die onder de 100% liggen. Hoe lager het percentage, hoe hoger de prioriteit.

Ook het percentage Zorgzwaarte geeft aan of er acute acties nodig zijn om er voor te zorgen dat er ergonomisch verantwoord gewerkt kan worden en ook of de situatie veilig is voor de cliënt.

Nieuwsgierig naar het derde meetinstrument? In volgende les maak je kennis met de Vragenlijst Fysieke belasting van Zwaartepunt!

Scroll naar top