Analyse Fysieke belasting & Casusgericht werken Online en Praktijk

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This training is currently closed

Deze training bestaat uit 2 modules Module Analyse fysieke belasting Zorg en Module Casus gericht werken.

Module Analyse fysieke belasting Zorg: Je gaat een nulmeting betreffende Fysieke belasting maken van jouw werkplek of een werkplek naar keuze. Dit doe je met behulp van verschillende meetinstrumenten namelijk de Tilthermometer, Rugradar en de Vragenlijst fysieke belasting. Eén van de problemen uit een meetinstrument wordt door jou verder uitgediept met behulp van de Probleemanalyse.

Volg je de praktijkles dan bespreek je de resultaten en de conclusies met mededeelnemers. Je kan naar aanleiding van de gemaakte nulmeting het management en collega’s inzicht geven waar de knelpunten liggen.

Module Casus gericht werken: Knelpunten die naar voren zijn gekomen door het invullen van 1 of meerdere meetinstrumenten maar ook door observatie, noteer je in het Plan van aanpak. Vervolgens worden maatregelen/acties die uitgevoerd moeten worden om de knelpunten zoveel als mogelijk op te lossen, in het plan gezet.

Aan de borging en implementatie aanpak fysieke belasting wordt ook aandacht besteed.

Het plan van aanpak fysieke belasting kan samen met de analyse als een verdieping van het onderdeel fysieke belasting van de voor organisaties verplichte RI&E (=Risico-Inventarisatie en Evaluatie) gezien worden.

Volg je de praktijkles dan presenteer je een praktische werkvorm die bijdraagt tot het oplossen van een knelpunt wordt, met behulp van de kennis, vaardigheden en inzichten opgedaan in de deze modules aan de mededeelnemers.

Deze modules kunnen ook een onderdeel zijn van de opleiding Ergocoach Zorg. Soms wordt naar andere modules verwezen.

Veel Succes!

Scroll naar boven