6.5.a Coachingstechnieken Online en Praktijk

Creëer bewustwording door 1 of meerdere van de onderstaande coachingstechnieken/ werkvormen toe te passen. Deze vormen kun je ook gebruiken om inzicht te creëren bij je collega en vervolgens samen een plan te maken. Ze komen ook weer terug bij de verschillende coachingsstijlen die we in een andere les bespreken.

Open vragen

Stel gerichte open vragen over wat je ziet betreffende interactie met de cliënt, houding en beweging en andere opvallende zaken.
In de volgende les gaan we nog wat dieper in op open vragen stellen omdat we dit veel gaan toepassen tijdens het coachen en in de diverse fasen van de kwaliteitscirkel basis communicatie en coaching.

Je kan de punten uit de zelfevaluatie houding en beweging als leidraad gebruiken om hierover open vragen te stellen.

Kijk nu naar Carlijn die Isabel bewust wil maken van de afwezige interactie met de cliënt door open vragen te stellen. Let goed op de mimiek van Isabel op het einde van de video, ze realiseert zich op dat moment wat het effect is van haar handelen.

Bevriezen

Tijdens een scholing en ook (indien het een veilige leeromgeving is) als je aan het coachen bent tijdens werkzaamheden met een cliënt of bij andere handelingen, kun je je collega laten bevriezen. Op het moment dat er gewerkt worden in een ergonomisch niet gewenste houding en/of beweging, laat je iemand letterlijk stilstaan en vervolgens vraag je om te voelen zodat er bewustwording ontstaat.

Algemene vraag:
“Wat voel je?”

Komt de collega niet tot de kern van het probleem dan help je hem door specifieke open vragen te stellen:
“Hoe staan je benen?”
“Wat voel je in je schouders?”
“Wat voel je in je rug?”
“Hoe actief was de cliënt?”

Indien diegene bewust is geworden van de “foute” houding/beweging of te weinig interactief werkte met de cliënt en inzicht heeft verkregen wat er precies “niet goed” was, kun je naar de volgende fase gaan.

Je vraagt : “Hoe zou het anders kunnen?” Je gaat de collega dit zelf laten ontdekken door opnieuw gerichte open vragen te stellen die leiden tot de gewenste ergonomische en interactieve werkwijze (zie verdieping in les open vragen). De collega heeft ontdekt dat een nieuwe werkwijze beter aanvoelt dan de oude en dat dit ook voor de cliënt meestal prettiger zal zijn. Je spreekt met elkaar af wat de acties zijn die jullie samen hebben bedacht om de aandachtpunten aan te pakken. Dit evalueer je samen na een afgesproken periode. Hiermee heb je de hele cyclus al een keer doorlopen!

Kijk nu hoe Carlijn Isabel tot bewustwording probeert te brengen door haar stil te zetten en vervolgens open vragen te stellen.

Verzwaren

Indien je collega aangeeft dat hij/zij het niet goed voelt dan kun je de handeling verzwaren/vergroten. Bijvoorbeeld bij iemand die voorovergebogen met gestrekte armen staat te werken: “Steek je armen recht vooruit en hou ze daar even. Waar voel je spanning?” Indien dit nog niet voldoende effect heeft ” Beweeg je armen wat verder naar voren en hou ze daar. Wat gebeurt er in je schouder en rug”. Wat ook kan is een gewicht in de handen geven, zodat het verschil gevoeld kan worden. 

Carlijn laat Isabel nog verder uitstrekken (=verzwaren) bij het verwijderen van het glijzeil waardoor de spanning beter voelbaar is voor haar en ze zich bewust wordt van haar niet ergonomische houding.

Spiegelen

Ga in dezelfde houding staan als jouw collega en vraag hier feedback op. Dit noemen we Spiegelen.

Carlijn imiteert de houding van Isabel en opnieuw gebruikt ze open vragen om haar tot inzicht te krijgen.

Video maken

Maak een video van de beweging/houding en laat deze zien en bespreek dit samen. Dit kan alleen als men zich veilig voelt in deze situatie.

Soms kan je deze techniek niet gebruiken omdat dit relatie met de cliënt zou kunnen verstoren of door de cliënt als vervelend wordt ervaren. Er is daarom altijd toestemming nodig van diegene die in beeld komt als je een video maakt, ook in het kader van privacy wetgeving.

Het nabootsen van de situatie waarin iemand anders de cliënt speelt is ook een goed alternatief.

Isabel laat zich eerst filmen door Carlijn en daarna wordt ze zich bewust van de wijze waarop ze de cliënt heeft omgerold door het samen te bekijken en bespreken.

En nu nog bespreken! Verhelderend maar ook confronterend.

Zelfevaluatie Houding en beweging

Je kan ook de Zelfevaluatie Houding en beweging gebruiken om te coachen. In de module “benaderen en begeleiden” heb je hiermee kennis gemaakt.

  1. Jij stelt open vragen (zie les open vragen) aan de hand van de 11 punten. Tip; hou de volgorde aan van beneden naar boven.
  2. Collega vult het document in en wordt zich meer bewust van houding en beweging en aandachtpunten die hij/zij zelf heeft geformuleerd.
  3. Collega vraagt zelf of je wil helpen bij het aanpakken van zijn/haar aandachtspunten. Je gaat gericht coachen op de behoefte van je collega.
  4. Jij neemt het ingevulde document met je collega door en stelt open vragen bij de onderdelen waarbij jij denkt dat er meer bewustwording en inzicht gecreëerd kan worden.

Brainstormen samen met het team

Het is van groot belang dat je ook in staat bent om jouw hele team mee te laten denken over fysieke belasting. Daarmee bereik je dat de aanpak hiervan een verantwoordelijkheid wordt van het gehele team en niet alleen van jou als ergocoach. Om dit voor elkaar te krijgen is de eerste stap dat iedereen zich bewust wordt van de aspecten die fysieke (over)belasting veroorzaken. Je kan knelpunten samen bespreken aan de hand van de 5 punten van ergonomie waardoor de risicofactoren helder worden en je ze samen gaat aanpakken.

5 punten van ergonomie zijn:

  1. Client: de mobiliteit en de cognitieve situatie van de cliënt zijn onderdeel van de zorgzwaarte.
  2. Zorgverlener: hoe de medewerker zijn/haar lichaam belast en of er interactie met de cliënt is is ook bepalend.
  3. Hulpmiddelen: of deze er zijn, of ze nog in goede staat zijn, of ze gebruikt worden en of ze goed gebruikt worden is allemaal van belang.
  4. Werkruimte: wanneer deze onvoldoende kan de handeling of transfer niet volgens de richtlijnen uitgevoerd worden.
  5. Organisatie/planning: door bijvoorbeeld personeelstekort of een niet efficiënte planning kan de fysieke belasting (en soms ook de mentale belasting) te hoog worden.

Voer nu onderstaande opdracht uit met als doel bewustwording creëren bij de collega’s. De theorie over open vragen vind je in de volgende les. Het advies is deze les eerst door te nemen alvorens deze opdracht te maken.

Scroll naar top