6.1 Veranderingen te weeg brengen Online en Praktijk

Bedenk altijd vóór jij iets wil gaan aanpakken/oplossen wie jou hierbij kunnen helpen.

In het filmpje hebben we het gehad over jouw drijfveren, belemmeringen en hulpbronnen als ergocoach. Vindt in onderstaande woordzoeker de woorden die hiermee te maken hebben.

Als ergocoach ben je partner in de aanpak van fysieke belasting in jouw organisatie. In een organisatie moet duidelijk zijn bij wie welke verantwoordelijkheden liggen en wat de taken zijn die bij jou als ergocoach horen. In jouw rol als ergocoach, zorg je ervoor dat je eigen kennis en vaardigheden op peil zijn en dat je je collega’s coacht in de aanpak van fysieke belasting. Om die rol te kunnen vervullen dienen bepaalde condities en voorwaarde in orde zijn zoals beschikbaarheid van de juiste hulpmiddelen, tijd en ruimte krijgen.

Samenwerken met interne partners zoals collega’s, leidinggevenden, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, vakgroepen en arbo-functionarissen/coordinator ergocoaches is van groot belang.

Ken jij het beleid Fysieke belasting van jouw organisatie. Weet jij welke taken en verantwoordelijkheden bij de rol van ergocoach horen? Wat wordt er van jou verwacht? Zijn de voorwaarden om deze taken te kunnen uitvoeren goed geregeld, bijvoorbeeld het aantal uren dat je hieraan mag besteden?

In deze opdracht ga je dit uitzoeken zodat je hier meer duidelijkheid over krijgt! Je hoeft deze 1ste opdracht niet te uploaden.

Ga na het lezen van het beleid in gesprek met je leidinggevende. Welke wederzijdse verwachtingen zijn er? Zijn de voorwaarden ook echt geregeld zodat jij je taken goed kunt uitvoeren? Zijn de taken uitvoerbaar binnen de aangegeven uren? Maak hierover duidelijke afspraken, die je vervolgens ook weer regelmatig evalueert. Plan een aantal keer per jaar een afspraak samen, waarin je ook het actuele Plan van aanpak bespreekt. Zo zorg je ervoor dat de aanpak van de fysieke belasting een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt/is.

Download de opdracht en het document vragen afstemmen verwachtingen van jouw sector. Deze vragen kun je eventueel voorafgaand aan het gesprek versturen zodat de ander zich hierop kan voorbereiden. De vragen zijn als leidraad te gebruiken maar je mag natuurlijk ook je eigen vragen formuleren.

Documenten aanpassen, alleen gesprek over afstemmen verwachtingen? Bij vragen: Vragenlijst FB er uithalen.

Deel de uitwerking van het gesprek met de docent door deze onder aan deze pagina te uploaden. Hierdoor krijgt de docent inzicht in hoe de organisatie jou als ergocoach ondersteunt en faciliteert.

Is er na het afnemen van het vraaggesprek meer duidelijkheid over wederzijdse verwachtingen? Is helder geworden wie welke verantwoordelijkheid heeft? Is er een veilige leeromgeving voor jou als ergocoach?

Scroll naar top